background-color: rgb(255,255,255); color: rgb(237, 38, 36);" colspan="2" rowspan="1";>

 

Gudstjenester
IMG_2443.jpg

På søndag den 28. maj er der Café-gudstjeneste kl. 10.30 under ledelse af Ove Sørensen. Prædikanten er Duncan Thompson fra Vejle.


For et stykke tid siden var der gudstjeneste der blev transmitteret på DR P1. Fik du ikke hørt gudstjenesten eller vil du gerne høre den igen kan den findes på DR's hjemmeside her.


Fælles bøn
Foldede_haender.jpg
Hver mandag kl. 19.30 – 20.30 samles vi i Øgadehusets mødelokale for at bede for vores by og kirke, men også personlige bedeemner og bedekortene fra gudstjenesterne. Velkommen til en time med bøn og stilhed!  


Følg med på Facebook


Overrask verden
Vi har så småt taget fat på prædikenserien ”Overrask verden”. De næste 5 søndage vil vi arbejde med en vane, der kan hjælpe en til at få et skarpere fokus på mission i ens hverdagsliv. De 5 vaner:
- Lær Jesus at kende
- Lyt til Helligånden
- Giv Guds velsignelse videre
- Opbyg relationer
- Have fokus på, at du er sendt
Vaner har en stor magt i vores liv. Vaner kan være svære at indarbejde, men de kan også være svære at slippe af med. Vaner er med til at karakterisere vores livsstil og præge vores karakter. Det er ikke lige meget, hvilke vaner vi har! De næste gudstjenester vil vi se på, hvordan vi kan få nogle gode vaner indarbejdet, der kan hjælpe os til en missionerende livsstil.
Christina Preisler


“Jeg er verdens lys”
Tine Gjessø har malet et billede, der skal supplere bønne-stationen med lysgloben. Det hænger nu i kirkesalen. Tak til Tine for det fine og gode stykke arbejde.Verdens lys.jpg


Gå- og løbehold
Metodistkirken på både verdens- og landsplan har sat sundhed på programmet. Det vil vi gerne være med til at bakke op om. Derfor har vi lavet dette tilbud, hvor du en søndag om måneden efter cafeen kan tage ud enten at gå eller løbe en tur i Botanisk Have sammen med andre. I maj bliver det d. 28. Hvis man kommer specifikt for dette, skal man være ved Øgadehusets café kl. 12.30.


Undervisning: Hvordan er man en kirke i mission?
Hen over tre søndage vil vi arbejde med, hvordan er man en kirke i mission. Den anden søndag er d. 21. maj kl. 12.15-13.00 – DISCIPELSKAB OG MISSION


Sommerens tilbud
Husk at følge med på www.metodistkirken.dk eller metodistkirkens facebook side og se alle de gode tilbud i form af forskellige lejre der er hen over sommeren.


Kørsel
Hvis du har svært ved at komme i kirke selv og gerne vil hentes, så kontakt Lis Sørensen på 22388172, og lav en aftale. Hvis du gerne vil stille din tid og bil til rådighed til denne hjælp, så kontakt også Lis. Der kunne godt bruges et par stykker mere.


Hjælp til at læse bibelen
Hver dag vil der komme et bibelvers på kirkens facebookside. Det er tænkt som en hjælp til at få læst lidt i sin Bibel i løbet af ugen.


Betlehemskirken er en del af Metodistkirken i Danmark og af den verdensomspændende Metodistkirke (United Methodist Church). Metodistkirken er en evangelisk frikirke. Det vil sige, at vi er uafhængige af staten, også økonomisk. Siden 1865 har vi været et statsanerkendt kirkesamfund med ret til at foretage dåb, vielse og begravelse med borgerlig gyldighed.
Læs mere.....

Emner:
Bidrag Bøn Dåb Gospelgudstjeneste Gospelkor Gudstjeneste Hvem er vi? Kontakter Langtidsplan Lovsangsgruppe Metodistkirken Mission Nadver Nyhedsbrev REJOICE Seniorkreds Smågrupper Spejder Tro VoP Økonomi


10 bud på et bedre liv
Paven giver sit bud på, hvordan man får et lykkeligt liv. Han har 10 punkter, der hver især giver noget at tænke over. Læs og lad jer inspirere! 


Mentorordning
Hvis du er ny i kirken, og har brug for en ”at følges med”, har du mulighed for at få en mentor. Hvis du allerede er inde i fællesskabet og har lyst til at hjælpe andre ind i fællesskabet, kan du blive mentor. Hvis du er interesseret i at vide mere om dette, så er du velkommen til at henvende dig til Ulf Preisler (21742266).

Betlehemskirken, Hjarnøgade 1, 8000 Aarhus C, tlf. 86135425, www.betlehemskirken.dk, bankkonto: 7260 - 0001064420
Content managed by the Etomite Content Management System Powered by Etomite 0.6 (Heliades).