background-color: rgb(255,255,255); color: rgb(237, 38, 36);" colspan="2" rowspan="1";>

 

Gudstjeneste
IMG_2443.jpg

3. søndag i advent den 11. december kl. 10.30 er der gudstjeneste under ledelse af Christina Preisler, der taler om "Længsel efter et tættere forhold til Gud". Gospelkoret Voices of Praise medvirker. 


For et stykke tid siden var der gudstjeneste der blev transmitteret på DR P1. Fik du ikke hørt gudstjenesten eller vil du gerne høre den igen kan den findes på DR's hjemmeside her.


Fælles bøn
Foldede_haender.jpg
Hver mandag kl. 19.30 – 20.30 samles vi i Øgadehusets mødelokale for at bede for vores by og kirke, men også personlige bedeemner og bedekortene fra gudstjenesterne. Velkommen til en time med bøn og stilhed!  


Følg med på Facebook


Længsel
Adventstiden er en forberedelsestid, en forventningstid –og en tid, hvor vi med længsel ser frem mod at fejre Jesu komme og hans genkomst. I adventstiden forbereder vi os på at fejre Jesu komme til jorden, at Gud selv blev menneske, Jesu fødselsdag– både konkret med bagværk, julepynt, køb af gaver og hvad der ellers også høre sig til, men også i vores sind og tanker: hvad betyder det for mig, at Gud selv blev menneske? Hvad betyder det for menneskeheden og resten af skaberværket? Adventstiden er også fuld af forventninger: konkret forventninger om en hyggelig jul, gaver, tid til hinanden… men også en forventning om noget nyt – at julens budskab på ny vil skabe noget nyt – 2 ligesom den første jul - skabe noget nyt i mig, når jeg endnu engang bliver mødt af den kæmpe kærlighedsbølge, ydmyghed og rige velsignelse som julens budskab indeholder. Nyt i kirkerne, når de endnu engang skal forkynde dette budskab og leve det ud, at det på ny må brænde i fællesskabet: at Gud blev menneske! Og kirken, som nu er Kristi legeme på jord på ny vil rejse sig og tage det ansvar seriøst. Og så er det i adventstiden at vi vender vores blik fremad og med længsel ser frem mod Jesu genkomst – ser frem mod den dag, hvor Jesus i al sin pragt skal komme igen.
Christina Preisler


Juleafslutning for seniorkredsen
Den 1. dec. kl. 14.30 er julehygge hos Ove og Lis Sørensen med kaffe og julegodter, julehistorie og der sluttes af med at spise sammen.


Gå- og løbehold
Metodistkirken på både verdens- og landsplan har sat sundhed på programmet. Det vil vi gerne være med til at bakke op om. Derfor har vi lavet dette tilbud, hvor du en søndag om måneden efter cafeen kan tage ud enten at gå eller løbe en tur i botanisk have sammen med andre. I december bliver det d. 4. Hvis man kommer specifikt for dette, skal man være ved Øgadehusets café kl. 12.30.


Julefest
Velkommen til julefest med julehygge, juletræ, julegodter, julesalmer og en andagt - alt, hvad der nu hører sig til, når der er julefest. Der vil være god tid til at snakke sammen over kaffen, men også tid til at synge julesalmer, andagt og bøn. Der vil også være en aktivitet for børn. Det er 4. Søndag i advent, d. 18. kl. 14.00. Det foregår i Øgadehusets café.


Menighedsdag med Mai-Brit Tvilling
På menighedsrådsmødet den 2. november talte menighedsrådet om menighedens vej frem ud fra menighedsdagen med Jesper Oehlenschläger den 1. oktober. Menighedsrådet besluttede, at den retning som menigheden skal gå er ”et fællesskab, der tager socialt ansvar” – det er den ”vare” vi gerne vil være kendt på. Det nåede vi frem til ved at spørge: Hvad betyder vores vision Et udadvendt fællesskab med Jesus i centrum 1. Udadvendt: at vi har et socialt engagement. 2. Fællesskab: at vi har forskellige typer fællesskaber 3. Jesus i centrum: at de åndelige discipliner lever stærkt i vores menighed (f.eks. bøn, lovsang og bibellæsning) Dette skal jo så gennemsyre alle vore aktiviteter fra gudstjenester til korøvelser til ungdomsarbejdet osv. Hvordan vi får ”et fællesskab, der tager socialt ansvar” gennemsyret i alle vores aktiviteter? – og hvordan menighedens program skal se ud: Skal der nye aktiviteter til? Skal der holdes pause med nogen? Hvordan bruger vi vore ressourcer bedst? – alt dette tager vi hul på søndag d. 22. januar 2017 kl. 13.00 sammen med Mai-Brit Tvilling, præst i Solrød Frikirke. Alle er velkommen, og vi håber meget på at se dig!


Kørsel
Hvis du har svært ved at komme i kirke selv og gerne vil hentes, så kontakt Lis Sørensen på 22388172, og lav en aftale. Hvis du gerne vil stille din tid og bil til rådighed til denne hjælp, så kontakt også Lis. Der kunne godt bruges et par stykker mere.


Hjælp til at læse bibelen
Hvis du har svært ved at få begyndt på at læse i Bibelen i hverdagen, men gerne vil, men også har brug for, at det ikke er for meget til at begynde med, så kan du tilmelde dig kirkens sms-service og tre gange om ugen få tilsendt ca. 5 vers. Skriv til Christina Preisler (christina.preisler@metodistkirken.dk / 29821262), hvis du er interesseret.


Betlehemskirken er en del af Metodistkirken i Danmark og af den verdensomspændende Metodistkirke (United Methodist Church). Metodistkirken er en evangelisk frikirke. Det vil sige, at vi er uafhængige af staten, også økonomisk. Siden 1865 har vi været et statsanerkendt kirkesamfund med ret til at foretage dåb, vielse og begravelse med borgerlig gyldighed.
Læs mere.....

Emner:
Bidrag Bøn Dåb Gospelgudstjeneste Gospelkor Gudstjeneste Hvem er vi? Kontakter Langtidsplan Lovsangsgruppe Metodistkirken Mission Nadver Nyhedsbrev REJOICE Seniorkreds Smågrupper Spejder Tro VoP Økonomi


10 bud på et bedre liv
Paven giver sit bud på, hvordan man får et lykkeligt liv. Han har 10 punkter, der hver især giver noget at tænke over. Læs og lad jer inspirere! 


Mentorordning
Hvis du er ny i kirken, og har brug for en ”at følges med”, har du mulighed for at få en mentor. Hvis du allerede er inde i fællesskabet og har lyst til at hjælpe andre ind i fællesskabet, kan du blive mentor. Hvis du er interesseret i at vide mere om dette, så er du velkommen til at henvende dig til Ulf Preisler (21742266).

Betlehemskirken, Hjarnøgade 1, 8000 Aarhus C, tlf. 86135425, www.betlehemskirken.dk, bankkonto: 7260 - 0001064420
Content managed by the Etomite Content Management System Powered by Etomite 0.6 (Heliades).