background-color: rgb(255,255,255); color: rgb(237, 38, 36);" colspan="2" rowspan="1";>

 

Gudstjenester
IMG_2443.jpg

På søndag den 30. er der gudstjeneste kl. 10.30 under ledelse af Ove Sørensen.


For et stykke tid siden var der gudstjeneste der blev transmitteret på DR P1. Fik du ikke hørt gudstjenesten eller vil du gerne høre den igen kan den findes på DR's hjemmeside her.


Fælles bøn
Foldede_haender.jpg
Hver mandag kl. 19.30 – 20.30 samles vi i Øgadehusets mødelokale for at bede for vores by og kirke, men også personlige bedeemner og bedekortene fra gudstjenesterne. Velkommen til en time med bøn og stilhed!  


Følg med på Facebook


Overrask verden
Efter påske og frem til pinse går vi i gang med en ny prædikenserie ”Overrask verden”. Den er inspireret af Michael Frost’s bog ”Surprise the World – the five habbits of highly missional people” Hvordan kan vi leve vores liv, så vi med hele vores liv arbejder med på Guds mission? Det handler om at række op til et dybere forhold med Gud, ind til en stærkere fornemmelse af fællesskabet med andre kristne og ud til nabolaget. Vi vil gennem gudstjenesterne se på vigtigheden af, at ens retning går tre veje: op, ind og ud og hvordan de er 2 afhængige af hinanden. Vi vil også se på nogle helt konkrete vaner, man kan indarbejde i sin hverdag, som hjælper en til at være i mission i sin hverdag og som holder en fast i de tre retninger. Hvordan lever vi vores liv, så folk bliver nysgerrige på, hvem Jesus er? I foråret vil der også være et kort undervisningsforløb, der vil arbejde med temaet: Hvordan er man kirke i mission? Hvordan overrasker vi verden?
Christina Preisler

Jeg er.jpg


Fastetiden: JEG ER
Der er udarbejdet et hæfte med en bibeltekst og en bøn til hver dag i fastetiden, og materiale til gudstjenester og smågrupper, så det hele danner en rød tråd. Temaet er ”Jeg er” . Det er Jesu 8 ”Jeg er…” udsagn i Johannesevangeliet, der danner rammen og hjælper os til at søge dybere ned i hvem Jesus og hvad han gør ind i vores liv. Hæftet ligger i kirken og vi opfordrer alle til at tage et og sætte tid af i fastetiden til at arbejde med det. Det kan også findes her.


“Jeg er verdens lys”
Tine Gjessø har malet et billede, der skal supplere bønne-stationen med lysgloben. Det hænger nu i kirkesalen. Tak til Tine for det fine og gode stykke arbejde.Verdens lys.jpg


Gå- og løbehold
Metodistkirken på både verdens- og landsplan har sat sundhed på programmet. Det vil vi gerne være med til at bakke op om. Derfor har vi lavet dette tilbud, hvor du en søndag om måneden efter cafeen kan tage ud enten at gå eller løbe en tur i botanisk have sammen med andre. I april bliver det d. 9. Hvis man kommer specifikt for dette, skal man være ved Øgadehusets café kl. 12.30.


Undervisning: Hvordan er man en kirke i mission?
Hen over tre søndag vil vi arbejde med, hvordan er man en kirke i mission. Den første søndag er d. 30. april kl. 12.15-13.00 – KIRKEN SOM BEVÆGELSE ELLER INSTITUTION?


Kørsel
Hvis du har svært ved at komme i kirke selv og gerne vil hentes, så kontakt Lis Sørensen på 22388172, og lav en aftale. Hvis du gerne vil stille din tid og bil til rådighed til denne hjælp, så kontakt også Lis. Der kunne godt bruges et par stykker mere.


Hjælp til at læse bibelen
Hvis du har svært ved at få begyndt på at læse i Bibelen i hverdagen, men gerne vil, men også har brug for, at det ikke er for meget til at begynde med, så kan du tilmelde dig kirkens sms-service og tre gange om ugen få tilsendt ca. 5 vers. Skriv til Christina Preisler (christina.preisler@metodistkirken.dk / 29821262), hvis du er interesseret.


Betlehemskirken er en del af Metodistkirken i Danmark og af den verdensomspændende Metodistkirke (United Methodist Church). Metodistkirken er en evangelisk frikirke. Det vil sige, at vi er uafhængige af staten, også økonomisk. Siden 1865 har vi været et statsanerkendt kirkesamfund med ret til at foretage dåb, vielse og begravelse med borgerlig gyldighed.
Læs mere.....

Emner:
Bidrag Bøn Dåb Gospelgudstjeneste Gospelkor Gudstjeneste Hvem er vi? Kontakter Langtidsplan Lovsangsgruppe Metodistkirken Mission Nadver Nyhedsbrev REJOICE Seniorkreds Smågrupper Spejder Tro VoP Økonomi


10 bud på et bedre liv
Paven giver sit bud på, hvordan man får et lykkeligt liv. Han har 10 punkter, der hver især giver noget at tænke over. Læs og lad jer inspirere! 


Mentorordning
Hvis du er ny i kirken, og har brug for en ”at følges med”, har du mulighed for at få en mentor. Hvis du allerede er inde i fællesskabet og har lyst til at hjælpe andre ind i fællesskabet, kan du blive mentor. Hvis du er interesseret i at vide mere om dette, så er du velkommen til at henvende dig til Ulf Preisler (21742266).

Betlehemskirken, Hjarnøgade 1, 8000 Aarhus C, tlf. 86135425, www.betlehemskirken.dk, bankkonto: 7260 - 0001064420
Content managed by the Etomite Content Management System Powered by Etomite 0.6 (Heliades).