background-color: rgb(255,255,255); color: rgb(237, 38, 36);" colspan="2" rowspan="1";>

 

Gudstjenester
IMG_2443.jpg

Søndag den 1. oktober er der gudstjeneste kl. 10.30 under ledelse af Ove Sørensen.

For et stykke tid siden var der gudstjeneste der blev transmitteret på DR P1. Fik du ikke hørt gudstjenesten eller vil du gerne høre den igen kan den findes på DR's hjemmeside her.


Fælles bøn
Foldede_haender.jpg
Hver mandag fra 7. august kl. 19.30 – 20.30 samles vi i Øgadehusets mødelokale for at bede for vores by og kirke, men også personlige bedeemner og bedekortene fra gudstjenesterne. Velkommen til en time med bøn og stilhed!  


Følg med på Facebook


Hvem er Jesus? – manden, hvis indflydelse man ikke kan komme udenom
Ved Jesu død så det ud til, at det, han havde begyndt, hurtigt ville forsvinde igen, men helt modsat har påvirkning ikke set nogen parallel. Efter Jesus steg op tilbage til himlen begyndte denne usædvanlige indflydelse. Det er denne indflydelse vi vil se på gennem de næste gudstjenester. Det begyndte ret småt, men påvirkningen fra Jesus var større 100 år efter hans død end men han stadig var på jorden. Den var endnu større 500 år efter. 1000 år efter lagde hans eftermæle fundamentet for det meste af Europa. Efter 2000 år har han flere efterfølgere flere steder i verden end nogensinde før. Nogen har 2 sammenlignet kristendommen med et søm – jo hårdere man slår det, desto dybere går det. Vi lever i en verden, hvor Jesu indflydelse er enorm selvom hans navn ikke bliver nævnt – også i forhold til ting, som vi måske i bund og grund tager forgivet. Dette tema er hentet fra bogen ”Who is this man?” af John Ortberg. Velkommen
Christina Preisler


Gå- og løbehold
Metodistkirken på både verdens- og landsplan har sat sundhed på programmet. Det vil vi gerne være med til at bakke op om. Derfor har vi lavet dette tilbud, hvor du en søndag om måneden efter gudstjenesten kan tage ud enten at gå eller løbe en tur i Botanisk Have sammen med andre. I september bliver det d. 17. Hvis man kommer specifikt for dette, skal man være ved kirken kl. 12.00.


Betlehemskirken er en del af Metodistkirken i Danmark og af den verdensomspændende Metodistkirke (United Methodist Church). Metodistkirken er en evangelisk frikirke. Det vil sige, at vi er uafhængige af staten, også økonomisk. Siden 1865 har vi været et statsanerkendt kirkesamfund med ret til at foretage dåb, vielse og begravelse med borgerlig gyldighed.
Læs mere.....

Emner:
Bidrag Bøn Dåb Gospelgudstjeneste Gospelkor Gudstjeneste Hvem er vi? Kontakter Langtidsplan Lovsangsgruppe Metodistkirken Mission Nadver Nyhedsbrev REJOICE Seniorkreds Smågrupper Spejder Tro VoP Økonomi


Betlehemskirken, Hjarnøgade 1, 8000 Aarhus C, tlf. 86135425, www.betlehemskirken.dk, bankkonto: 7260 - 0001064420
Content managed by the Etomite Content Management System Powered by Etomite 0.6 (Heliades).