background-color: rgb(255,255,255); color: rgb(237, 38, 36);" colspan="2" rowspan="1";>

 

Rejoice_3.jpgREJOICE

REJOICE er et gospelkor for sangere fra 16 år og opefter.
Har du lyst til at være med i REJOICE, så kontakt
Lene Nørrelykke tlf. 86100141 og hør mere.

Der øves hver tirsdag kl. 19.15 - 21.30.

Læs mere om koret her

Rejoice_4.jpg

Rejoice_5.jpg

 

Betlehemskirken, Hjarnøgade 1, 8000 Aarhus C, tlf. 86135425, www.betlehemskirken.dk, bankkonto: 7260 - 0001064420
Content managed by the Etomite Content Management System Powered by Etomite 0.6 (Heliades).