background-color: rgb(255,255,255); color: rgb(237, 38, 36);" colspan="2" rowspan="1";>

 

Bornekirke_2014.jpg
Børnekirke

Børnekirken er – som navnet antyder – kirke for børn. Det er et sted, hvor tingene foregår i børnehøjde, og på samme tid giver forældre et frirum til at være til gudstjeneste. Børnene er i begyndelsen sammen med de voksne til gudstjeneste.
Efter børnehjørnet går de op i børnekirken.  Der bliver sunget, fortalt bibelhistorie og bedt. Derudover er der plads og tid til at lege.
Børn i alle aldre er velkomne, og vi forsøger at tilpasse aktiviteterne til dem der nu møder op den pågældende søndag.

Børnekirkens mission er:

At være et fællesskab, hvor det er sjovt at være, hvor venskaber knyttes, og troen på Jesus lever og vokser. At give Bibelens fortællinger og budskabet om Jesus Kristus videre, så det vækker børns interesse og glæde.

Hvorfor er det fedt at kende Gud?

- Fordi han hjælper en når man har brug for det. Og man kan bede til ham når man har lyst. (Iris 7 år)

- Fordi han er en man kan stole på. (Viktor 7 år)

- Fordi der altid er en at snakke med når man har brug for det. Og fordi der altid er en som kan hjælpe.
  (Marie 10 år)

Betlehemskirken, Hjarnøgade 1, 8000 Aarhus C, tlf. 86135425, www.betlehemskirken.dk, bankkonto: 7260 - 0001064420
Content managed by the Etomite Content Management System Powered by Etomite 0.6 (Heliades).