background-color: rgb(255,255,255); color: rgb(237, 38, 36);" colspan="2" rowspan="1";>

 

Vaerdier med tekst.jpg

Ansvarlige

Personer, der blev valgt på årsfesten er:

Menighedsrådsformand: Mogens Flinck Hansen.

Lægleder: Julie Bie.

Kasserer: Kjeld Ørsted Jensen.

Valgt til menighedsrådet: Per Hougaard og Frederik Kofoed Marqversen.

Pastoralkomite (vores personaleudvalg i forhold til de ansatte):
Preben Holm (formand), Jette Barkholt, Julie Bie, Helene Flinck Hansen og Jonas Aaen Thuesen.

Repræsentanter i den nationale årskonference for Metodistkirken i Danmark:
Henrik Jensen og Mirjam Birk Nissen.

Kirkeværgerne:
Formand: Ove Sørensen.
Kirkebygningen: Stig Beltov og Jens Gjessø.
Farmen: Charlotte Triel.
Nørre Allé 86: Jeanette Holm.

Revision:
Jeanette Holm (formand), Julie Bie, Jens Gjessø, Henrik Jensen, Mirjam Birk Nissen og Freya Nørrevig.

Lovsangsledere:
Julie Bie, Susanne Jensen, Susanne Marqversen, Mathias Aaen Thuesen.

Gudstjenesteudvalg: Præsterne, Marie Flinck Hansen, Susanne Marqversen og Mathias Aaen Thuesen.

Udvalg for verdensmission: Jeanette Holm, Ove Sørensen.

Forslagskomiteen, der skal arbejde med at finde personer til næste års valg:
Ove Sørensen (formand), Julie Bie, Marie Flinck Hansen, Preben Holm, Laura Hougaard og Frederik Kofoed Marqversen.

Lægprædikanter: Tine Gjessø og Ulf Preisler.

På baggrund af dette er menighedsrådet nu sammensat af:
Menighedsforstander og formand for Børne- og Ungdomsarbejdet: Ove Sørensen.
Pastor Christina Preisler. 
Menighedsrådsformand Mogens Flinck Hansen.
Lægleder: Julie Bie.
Kasserer Kjeld Ørsted Jensen.
Pastotalkomiteformand Preben Holm.
Årskonferencerepræsentant: Henrik Jensen.
Gruppeleder for spejderne: Jette Barkholt.
Per Hougaard
Frederik Kofoed Marqversen

Betlehemskirken, Hjarnøgade 1, 8000 Aarhus C, tlf. 86135425, www.betlehemskirken.dk, bankkonto: 7260 - 0001064420
Content managed by the Etomite Content Management System Powered by Etomite 0.6 (Heliades).