background-color: rgb(255,255,255); color: rgb(237, 38, 36);" colspan="2" rowspan="1";>

 

20110306_Lovsangsgruppe.jpgLovsangsgruppen er en gruppe på ca. 10 sangere, der leder lovsangen ved menighedens gudstjenester og andre arrangementer. Gruppen ledes af Susanne Marqversen.
Betlehemskirken, Hjarnøgade 1, 8000 Aarhus C, tlf. 86135425, www.betlehemskirken.dk, bankkonto: 7260 - 0001064420
Content managed by the Etomite Content Management System Powered by Etomite 0.6 (Heliades).