background-color: rgb(255,255,255); color: rgb(237, 38, 36);" colspan="2" rowspan="1";>

 

Hvad tror vi?

Vi tror, at jorden er skabt af og elsket af Gud.
Gud har skabt verden og mennesket med et ønske om liv og mening. Gud elsker sin skabning med en stor kærlighed og ønsker længselsfuldt at leve i fællesskab med mennesker. Men mennesket har vendt Gud ryggen og brudt fællesskabet med Ham. Dette kalder vi synd. På grund af menneskets synd har vi brug for Guds tilgivelse.

Vi tror, at Jesus døde for alle mennesker
Hele Jesu liv viser Guds kærlighed til mennesker. Da Jesus døde og opstod bragte han muligheden for tilgivelse og fællesskab med Gud tilbage til mennesker. Mennesker skal blot have tillid til, at Jesu lidelse, død og opstandelse også gælder for dem. Dette kalder vi tro.

Vi tror, at dåben er et tegn på Guds tilgivelse.
I Betlehemskirken har vi barnedåb. I dåben bliver man en del af kirkens fællesskab. Når mennesket er blevet modent, må det sige ja til Guds tilgivelse. Gud maser sig ikke ind på os, men ønsker, vi frivilligt skal sige ja til hans kærlighed og til at leve i fællesskab med ham. Dette kalder vi omvendelse.

Vi tror, at fællesskabet med Gud kan udvikles og modnes.
Livet med Gud er en proces. I tro kan mennesket lade sit liv forme og styre af Guds kærlighed, og det får konsekvenser for ens livsstil. Dette kalder vi helliggørelse.
I Betlehemskirken kan man finde hjælp og inspiration til vandringen med Gud i fx gudstjenester, bedemøder og i smågrupper.

Vi tror, at nadveren gør Guds kærlighed konkret.
Nadveren skaber på en uforklarlig måde et møde mellem mennesker og den opstandne Jesus og hans kærlighed. I nadveren skabes gennem ord og handlinger et fællesskab mellem Gud og mennesker og mennesker imellem.
I Betlehemskirken fejrer vi nadver to gange om måneden.

 

Betlehemskirken, Hjarnøgade 1, 8000 Aarhus C, tlf. 86135425, www.betlehemskirken.dk, bankkonto: 7260 - 0001064420
Content managed by the Etomite Content Management System Powered by Etomite 0.6 (Heliades).