background-color: rgb(255,255,255); color: rgb(237, 38, 36);" colspan="2" rowspan="1";>

 

Emilie Holm 20141019.jpg
Emilie Holm

Metodistkirken og menigheden i Aarhus har altid været en del af mit liv. Her kom jeg som barn, her er jeg døbt og konfirmeret, her lærte jeg børn og voksne at kende; og sammen med min kirkefamilie fik jeg et helt utroligt værdigrundlag for livet. Jeg ved ikke, hvor jeg var foruden. Kirkelivet er personligt vokset mest på mig gennem ungdomsarbejde; først som ung og senere som leder for andre unge. At få lov at være rollemodel, og være med til at udvikle og danne unge i deres liv, kærlighed og tro er den største gave.
"Det er et altafgørende karaktertræk at have hjerte for andre, selvom man ikke vinder nogen personlig fordel ved det."
Registreret medlem siden december 2013.Jette_Barkholt.jpg
Jette Barkholt

Jeg kommer i Metodistkirken i Århus på grund af fællesskabet og vores fælles tro. Jeg har på en måde fået en ekstra familie her. Og så elsker jeg, når vi synger lovsang til gudstjenesterne.20140122 Mathias Aaen.jpg
Mathias Aaen Thuesen

Jeg kommer i Betlehemskirken fordi det er hvor, at jeg føler den største nærhed til Gud. Det er mit fristed - mit helle - mit i al larmen og uroen i mit liv. Når jeg er i kirke er det for at være totalt til stede og lukke alt andet omkring mig ude for at fokusere på at opbygge og vedligeholde mit fundament; min tro. Igennem bøn, sang, gospel, prædiken, stilhed, nadver, mm. finder jeg tilbage til kernen, og får fornyet kraft til forsat at gå på den vej Gud har sat ud for mig. Med den store fokus på et favnende og mangfoldigt miljø, og med to præster som er yderst kompetente, er Betlehemskirken med til at inspirere og udfordre hvor der er behov. Og er jeg nogensinde i nød, føles hele kirkefamiliens ufattelige store kærlighed til opbakning og opmuntring. Betlehemskirken er vejen til mit fristed og min kilde.20070325 Helene Flinck Hansen 1.jpg
Helene Flinck Hansen

Jeg kommer i Betlehemskirken for at blive fyldt op. Jeg synes ikke, at jeg kan blive ved med at være god og kærlig over for mine medmennesker, hvis jeg ikke kommer i kirken for at få tilgivelse og for at blive fyldt op med glæde og kærlighed indimellem.

Jeg kommer også for fællesskabets skyld; i kirken mødes jeg med dem, jeg kender og holder af.
Betlehemskirken, Hjarnøgade 1, 8000 Aarhus C, tlf. 86135425, www.betlehemskirken.dk, bankkonto: 7260 - 0001064420
Content managed by the Etomite Content Management System Powered by Etomite 0.6 (Heliades).