background-color: rgb(255,255,255); color: rgb(237, 38, 36);" colspan="2" rowspan="1";>

 

Økonomi

Da Betlehemskirken er en Metodistkirke, modtages der ikke støtte fra staten. Det betyder, at menighedens medlemmer og venner selv gennem frivillige pengegaver skal sørge for at få dækket de forskellige udgifter. Derfor er menigheden afhængig af, at man er ansvarsfuld og stabil i forhold til kirkens økonomi. Når man er medlem i en anden kirke end Folkekirken, betaler man ikke automatisk kirkeskat. Man skal selv huske at give penge til kirken. Det kan man gøre på forskellige måder, hvor der er mulighed for skattefradrag. Kontakt kasserer Kjeld Ørsted tlf. 28 59 28 55.

Derudover er der indsamling ved gudstjenesten hver søndag.

Du er også altid velkommen til at sende et bidrag til kirkens konto: 7260-0001064420.

Betlehemskirken, Hjarnøgade 1, 8000 Aarhus C, tlf. 86135425, www.betlehemskirken.dk, bankkonto: 7260 - 0001064420
Content managed by the Etomite Content Management System Powered by Etomite 0.6 (Heliades).